Komunikat dyrekcji szkoły

Szanowni Państwo,

informujemy, że wszystkie szkoły w tym również prywatne są nadal zamknięte. Ostatnie rozporządzenie informuje, że szkoły są zamknięte do 11 kwietnia. Również nasz sekretariat jest nieczynny. Można natomiast zadawać pytania za pomocą Facebooka, poczty e-mail i telefonicznie.

Naci wykładowcy udostępniają materiały dydaktyczne za pomocą adresów e-mail. Prosimy o sprawną komunikację w grupach i wzajemne informowanie się.

Zostań w domu! Myj ręce! Dbaj o siebie i swoich bliskich!

#zostańwdomu #dbajosiebie #zostanwdomu #myjrece

pozdrawiamy,
Hanna Mazurkiewicz


Odwiedź nas na Facebook!

Copyright © 2018 | www.szkolydobre.edu.pl | All Rights Reserved! |